Termisk kamera – olika tillämpningar

En termisk kamera har många användningsområden och tillämpningar. Här på denna sida beskriver vi bara kortfattat några få tillämpningar för en termisk kamera nämligen inom mikrotermografi, höghastighetstermografi och miljöområdet. För exempel på några industritillämpningar, se denna sida.

mikrotermografi - termisk kamera
                      Mikrotermografi

Mikrotermografi – nya möjligheter för R&D

Komplex elektronik blir både alltmer kraftfull och mindre. Men placering av elektroniska komponenter på tryckta kretskort med små utrymmen ställer krav på god värmeavledning. Detta ställer i sin tur höga krav på termisk design.

Mikrotermografi är termisk analys av extremt små strukturer i mikrometerområdet och ger en detaljerad representation av temperaturfördelningen på komplexa elektroniska enheter och komponenter. En termisk kamera med mikroskopobjektiv kan ta högupplösta detaljbilder som är nödvändigt för mikrotermografi.

airbag termisk kamera
Termisk bild som visar utlösning av en airbag

Höghastighetstermografi

Snabba termiska kameror med höga bildhastigheter öppnar dörrarna för nya termografiapplikationer. Då man kan övervaka och analysera det termiska beteendet hos höghastighetsprocesser.

Höghastighetstermografi med bildhastigheter på mer än 100 kHz baseras på speciella detektorer och insamlingsenheter. Särskilt deras förmåga att samla in och läsa av data parallellt ger noggranna termiska mätningar i millisekundsområdet. För höghastighetstermografi är naturligtvis även den medföljande mjukvaran viktig för att analysera den stora insamlade datamängden.

Termografi för miljöstudier

Med hjälp av termiska kameror man se temperatur och temperaturskillnader i landskap och biotoper. De allra flesta biologiska processer resulterar bara i en liten temperaturskillnad eftersom en temperaturskillnad alltid är kopplade till en ganska hög energiförbrukning som organismer försöker undvika. Små temperaturskillnader innebär att man behöver termiska kameror med hög termisk upplösning. Ett exempel på användning är att noggrant följa termiska dagcykler för växter. En annan tillämpning är att upptäckta svårsedda djur och även när det är mörkt ute.

En termisk kamera med god geometrisk och termisk upplösning samt lämpliga linser ger välfokuserade bilder på djur, växter och landskap. Förhållandet mellan detaljupplösning och storleken på synfältet kan ställas in för det bästa sättet för den specifika tillämpningen. Till exempel kan man för att se hela landskap använda vidvinkellinser och för att mäta temperaturen på de minsta djuren kan man istället använda mikroskopiska linser. För bilder tagna ifrån flygplan, drönare, luftfarkoster eller helikoptrar så finns det flera olika alternativ av teleobjektiv.

En video som visar temperaturförändring av en glaciär över 24 h. Använd kamera är en VarioCAM® HD research 900 från Infratec.
vulkan lava termisk kamera
                                       Termografibilder av en vulkan och ett lavaflöde                           

Fler faktasidor – Lär dig mer om: