Termisk känslighet (Netd)

Tillsammans med den optiska upplösningen spelar den termiska upplösningen eller bättre den termiska känsligheten en viktig roll för en termisk kameras temperaturmätning. Termisk känslighet heter på engelska ”Noise Equivalent Temperature Difference” (NETD).

NETD-värdet indikerar den minsta temperaturskillnad som IR-kameran kan detektera. Värdet, som vanligtvis visas i storheten milli Kelvin (mK), är ett resultat av bruset från den infraröda detektorn. Vilket också den engelska termen antyder. Ju lägre brus, och därmed NETD-värde, från detektorn, desto mindre är temperaturskillnaden som den infraröda kameran kan upptäcka. Alltså bättre termisk känslighet. Typiska NETD-värden för okylda bolometer-detektorer är ca 40-50 mK. Men för foton-baserade detektorer med kryokylare är värden så låga som 10 mK möjliga.

MRTD

NETD - termisk känslighet

Den termiska känsligheten kan även beskrivas som den minsta detekterbara temperaturskillnaden ”Minimum Resolvable Temperature Difference” (MRTD). Det är ett test utvecklat av det amerikanska försvarsdepartementet och är nu en vanlig parameter för att ange prestanda för en IR-kamera. MRTD-värdet bestämmer kamerans förmåga att urskilja den minsta temperaturskillnad som en användare av IR-kameran kan se. Ju lägre MRTD, desto bättre kamera.

Termisk känslighet viktigt

En hög termisk känslighet är avgörande för att kunna upptäcka små temperaturdifferenser och dessa små skillnader kan vara av högsta vikt i många applikationer. Bilden belyser detta faktum att bättre upplösning gör att man får en bättre visualisering av temperaturdifferenser.

Temperaturnoggrannhet

Uppgift om den mäta temperaturnoggrannheten finner du respektive kameras datablad.

• En vanlig noggrannhet för en ”avancerad” termisk kamera är ±2 % / ±2 °C.
• De mest avancerade termografikamerorna är dock bättre, de har: ±1 % / ±1 °C.

Läs vidare:

  1. Hur fungerar en värmekamera
  2. IR-detektor
  3. Pixel och Pitch – detektorupplösning
  4. Termisk känslighet – (NETD) (denna sida)
  5. Field of view” – bildvinkel
  6. IR-Optik
  7. Bildhastighet (frame-rate)