Bildhastighet

Med bildhastighet eller uppdateringsfrekvens menar man hur många bilder en IR-kamera kan ta och lagra i minnet per sekund. Den engelska benämningen är ”frame rate”. En kamera har ju en viss exponeringstid, alltså den tid det tar att ta en bild. När det gäller IR-kameror kallar man exponeringstiden för integrationstid eller ir-detektorns termiska tidskonstant. Men det som bestämmer kamerans bildhastighet är inte bara dess integrationstid utan även dess processorkapacitet. Med till exempel en uppdateringsfrekvens på 25 Hz kommer en IR-kameran att uppdatera sin skärmbild 25 ggr varje sekund.

Varför hög bildhastighet

höghastighets termografi
                    Termiskbild av en borrprocess

Hög bildhastighet är viktigt när det gäller att till exempel övervaka och analysera olika höghastighetsprocesser där roterande objekt eller explosiva förlopp ingår. För dessa tillämpningar ger hög bildhastighet en mer exakt detektering och en mer noggrann återgivning av objektets värmeprofil än vad en kamera med låg bilduppdateringsfrekvens ger.

Videoinspelning med hög bildhastighet gör det nämligen möjligt att analysera termiska processer, som bara finns i IR-kamerans synfält under en kort period. I programvaran kan sedan efteråt enskilda bilder extraheras från videosekvensen med full geometrisk och termisk upplösning.

Hur uppnår man hög bildhastighet

För att kunna uppnå en högre bildhastighet än vad IR-kameran normalt klarar av i sitt så att säga standardläge finns det två sätt eller begrepp vi bör känna till som tillverkare av kameror använder, nämligen ”Sub-frame”- och ”High Speed”- läge.

”Sub-frame mode”

infrakamera
                  ”¼ sub-frame”

För kamerans processor tar det ju längre tid att hantera och sända data till minne och skärm ju mer data en skärmbild består av, dvs hur hög upplösning bilden har. Men ett sätt att betydligt reducera den mängd bilddata som processorn hanterar är att enbart uppdatera en del av bilden. Som ett resultat av den reducerade datamängden kommer systemet att klara av högre bilduppdateringsfrekvens.

Den del av bilden vi väljer att uppdatera kallar vi ”sub-frame”. Nackdelen med ”sub-frame” är ju uppenbar: det är ju enbart en del av kamerans bildvy som uppdateras, kamerans ”field of view” (FOV) är reducerad.

”High-speed mode”

Olika tillverkare använder olika tekniker för att uppnå det man kallar ”high-speed mode” dvs (mycket) hög bildhastighet. Hur man kan få ökad bilduppdateringsfrekvens (frame rate) och samtidigt behålla IR-kamerans standard bildvinkel (FOV) och även få högre termisk känslighet, se denna länk: www.infratec.eu/high-speed-mode

Läs vidare

  1. Hur fungerar en värmekamera
  2. IR-detektor
  3. Pixel och Pitch – detektorupplösning
  4. Termisk känslighet – (NETD)
  5. Field of view” – bildvinkel
  6. IR-Optik
  7. Bildhastighet (frame-rate) (denna sida)