Bästa värmekameran – för din applikation

bästa kameran

Tänker du köpa in en ny värmekamera kommer här några frågor du bör fundera på innan du kontaktar återförsäljaren. Detta eftersom det inte räcker att bara fråga efter den bästa värmekameran. För det förslag du då kommer att få har kanske en prislapp som inte ”motsvarar dina förväntningar” 😊. För du vill ju ha den bästa värmekameran – för din applikation!

Användning?

  • Ska du mäta temperatur (absolut mätning) eller endast visualisera temperaturskillnader?
  • Är det en handburen enhet du behöver eller en fast monterad (stationär) kamera ansluten till en dator?

Mätförhållanden?

  • Skall mätningarna göras inomhus eller utomhus?
  • Vad är det för material på mätobjektet? Emissionsfaktorn är viktig.
  • Vet du om det är några försvårande omständigheter vid mätningen, till exempel starka reflektioner.

Prestanda?

1. Vilken bildhastighet behöver du?

Är bildhastigheten kanske oviktig? Men om så inte är fallet så är nästa fråga om den bildhastighet du behöver är mindre eller större än 30Hz? En uppdateringsfrekvens på ca 30 Hz motsvarar realtid d.v.s. som en ”vanlig” videokamera. Däremot om du behöver en snabbare bildhastighet måste du ange vilken hastighet du behöver, d.v.s. det som tillverkaren kallar ”frame rate”. Högre bildhastighet innebär troligtvis högre pris och du vill antagligen bara betala för det du behöver.

2. Hur stort objekt skall du mäta?

3. Mätavstånd [meter] från IR-kameran till objekt?

4. Minsta detalj du vill kunna mäta (pixelstorlek)

Svaren på fråga 2-4 behövs för att kunna beräkna bildvinkel (Field of view) och lämpligt IR-objektiv.

5. Inom vilket temperaturområde [°C] kommer du att mäta? Olika modeller har nämligen olika temperaturområden, men vissa modeller kan ha optionsval som ger utökat temperaturspan.

6. Minsta temperaturskillnad som du vill kunna mäta på objektet.

Den termiska känsligheten är en viktig specifikation för att kunna upptäcka små temperaturdifferenser. Du kan också fundera på vilken temperaturnoggrannhet du behöver.

Analys?

Är det någon special analys du kommer att vilja göra som kan behöva en analysprogramvara? Om så är fallet skall analysen göras i realtid under mätningen eller kan den göras efter avslutad mätning?